Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MAJTÁNOVÁ, Anna - SNOPKOVÁ, Andrea. Perspectives of financial intermediation and financial consultancy in the insurance market. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 124-138. VEGA 1/0681/12.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0