Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Môže iniciatíva týkajúca sa centier excelentnosti EÚ účinne prispievať k zmierňovaniu chemických, biologických, rádiologických a jadrových rizík s pôvodom mimo EÚ? : osobitná správa č. 17 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 31 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=QJAB14017> ISBN 978-92-9207-060-1. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odznačiť vybrané:   0