Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Central European Journal of Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 2x ročne. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/cejm/index> ISSN 2336-4890.
    Central European Journal of Management

    elektronický časopis

  Odznačiť vybrané:   0