Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BLANÁR, František. Sociálno-ekonomické životné podmienky denných študentov verejných vysokých škôl na Slovensku. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2014. ISSN 1335-5864, 2014, roč. 25, č. 4, s. 2-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0197862/acad_4_2014.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0