Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Predbežná finančná kontrola - kontrola na mieste. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 2, s. 2-7.
    článok

    článok