Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FILUS, Ivan - FIKSELOVÁ, Martina - KOPKÁŠ, Peter. Malé a stredné podniky v programe Horizont 2020. In Bezpečnosť a kontrola potravín. medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: Smolenice, 27.-28.3. 2014. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. ISBN 978-80-552-1162-6, s. 19-23 [CD-ROM].
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0