Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Reporting ako súčasť kontrollingu. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 27-42.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0