Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SERESOVÁ, Katarína. [Charfaoui, Emília: Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu]. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXVII. : nekonferenčný zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8177-005-0, s. 104-105 [CD-ROM]. Recenzia na: Emília Charfaoui: Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu. - Bratislava : Univerzita J. A. Komenského, Bratislava, 2014. - ISBN 978-80-223-3712-0.
    článok

    článok