Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. RAKOVSKÁ, Júlia. Aplikácia marketingovej koncepcie vo vyučovacom procese. In Marketing identity 2014. medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 4.-5. november 2014. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-667-3, s. 148-154.
    článok

    článok