Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Právna úprava klastrov vo Veľkej Británii a vo Švajčiarsku. In Právní rozpravy 2015. Mezinárodní konference. Právní rozpravy 2015 : mezinárodní vědecká konference : Hradec Králové, 13.-17.4.2015. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-08-5, s. 260-267. VEGA 1/0506/13.
    článok

    článok