Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MELUCHOVÁ, Jitka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, mimoriadne číslo, s. 35-36.
    článok

    článok