Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MATEÁŠOVÁ, Martina - VAŠEKOVÁ, Miroslava. Mini one sho (MOSS). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, mimoriadne číslo, s. 37-39.
    článok

    článok