Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MAJERNÍK, Milan et al. Inovácia podnikových organizačných procesov v automobilovej výrobe na báze terchnickej špecifikácie ISO/TS 16949. In Technické vedy a výrobný manažment 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Technické vedy a výrobný manažment 2015 : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.4.-17.4.2015. - Košice : Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-971555-4-4, s. 91.
    článok

    článok