Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Charakteristika odvetvovej štruktúry slovenských družstiev. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 704-710 CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
    článok

    článok