Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TÓTHOVÁ, Alena. Zobrazenie úrovne riadenia vo finančných výsledkoch podnikov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 735-742 CD-ROM. VEGA 1/0008/14.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0