Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. DEMOVÁ, Beáta. Komparatívna analýza opatrení na znižovanie daňových únikov na dani z príjmov v SR a vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2015. 59 s.
    kniha

    kniha

  Odznačiť vybrané:   0