Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOPKÁŠ, Peter - FILUS, Ivan - FIKSELOVÁ, Martina. Horizont 2020 ako nástroj pre financovanie výskumu v oblasti potravinárstva. In Bezpečnosť a kontrola potravín. medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: Smolenice, 26.- 27. marec 2015. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISBN 978-80-552-1314-9, s. 11-14 [CD ROM].
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0