Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na východnom Slovensku. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2015. ISSN 1335-7808, 2015, roč. 15, č. 6, s. 12-17.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0