Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Koncepcia Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti boja proti daňovým podvodom. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 72-75.
    článok

    článok