Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FENDEKOVÁ, Eleonora et al. Úvod k semináru. In Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov. Vedecký seminár. Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : 4.-6. jún 2015 Horný Smokovec. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4115-2, s. 5 CD-ROM.
    článok

    článok