Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GRISÁKOVÁ, Nora. Rovnováha na trhu mobilných operátorov SR. In Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov. Vedecký seminár. Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : 4.-6. jún 2015 Horný Smokovec. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4115-2, s. 13-15 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
    článok

    článok