Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUCHAROVÁ, Jana. Možnosti grafického znázornenia definície pomocou myšlienkovej a pojmovej mapy. In Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-9-6, s. 57-65 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0