Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LESÁKOVÁ, Ľubica - GUNDOVÁ, Petra. Návrh modifikovanej podoby modelu predikovania finančnej situácie slovenských podnikov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 1335-7069, 2015, roč. 16, č. 1, s. 14-24.
    článok

    článok