Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. 2014 ,č. 2. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014. ISSN 1339-5564.
    časopis

    časopis