Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GALOVSKÁ, Marcela. Produktivita práce a ľudský kapitál. In Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. decembra 2014 v Bratislave. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2014. ISBN 978-80-89453-06-1, s. 146-152 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0