Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠLOSÁR, Róbert - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Persuazívne aspekty v telemarketingu. In Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ. Vedecký seminár z Týždňa vedy. Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4175-6, s. 47-49 CD-ROM. I-15-102-00 50%, VEGA 1/0546/15 50%.
    článok

    článok