Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PÁLEŠ, Michal. Grafická podpora jazyka R pri štatistických analýzach. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 82-91.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0