Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GAJDOŠ, Jozef - DLUHOŠ, Martin. Výkonnosť ekonomík krajín z pohľadu logistiky a HDP. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 1, s. 30-37 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0