Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v súvislosti s používaním virtuálnej registračnej pokladnice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. Mimoriadne č., s. 61-62.
    článok

    článok