Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Júl-august 2016, roč. 3, č. 7-8, s. 1-6 online. VEGA 1/0002/16.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0