Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KISSOVÁ, Jana. Alternative forms of corporate philanthropy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 442-450 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
    článok

    článok