Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ČIKEŠOVÁ, Mária. Bolonský proces v Európe do roku 2010. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-5864, 2016, roč. 27, č. 1-2, s. 40-45.
    článok

    článok