Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SMOLKOVÁ, Eva - SMOLKA, Samuel. Koncipovanie marketingových stratégií modrých oceánov v spolupráci s partnerom. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 1, s. 22-34.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0