Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SZARYSZOVÁ, Petra. Spôsoby využitia obnoviteľných zdrojov energie z tuhého komunálneho odpadu. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 9, s. 5-8.
    článok

    článok