Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. The international role of the euro : interim report : june 2016 [elektronický zdroj]. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2016. online [28 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/321159> ISBN 978-92-899-2414-6. ISSN 1725-6593.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  Odznačiť vybrané:   0