Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HOVORKOVÁ, Katarína. Parlamentné voľby na Islande v roku 2013 a ich vplyv na zmenu zahranično-politickej orientácie krajiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 186-193 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0