Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BADURA, Peter - VAVROVÁ, Katarína. Trh drahých kovov ako forma diverzifikácie investícií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0004/13, KEGA 041EU-4/2015.
    článok

    článok