Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MORVAY, Karol - BIELIK, Rastislav. V slovenskom priemysle stále existujú „dva svety“. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-18.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0