Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FIALA, Ján et al. Value perception in ultimatum game: a blinded randomized trial. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 6, s. 519-538.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0