Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Lektoroval Miloš Kučera. 4. přeprac. a rozšiř. vyd. Praha : Portál, 2016. 437 s. ISBN 978-80-262-0982-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odznačiť vybrané:   0