Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Vývoj vo vertikále výroby potravín v SR v kontexte EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0316/14.
    článok

    článok