Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ONDREJKOVÁ, Anna. Vzdelávanie v znalostnej spoločnosti ako permanentný proces. In Aktuální trendy sociální práce (Česko - slovenské perspektívy rozvoje). Konference. Aktuální trendy sociální práce (Česko - slovenské perspektívy rozvoje) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Praha, 6.4.2016. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. ISBN 978-80-906146-8-0, s. 256-271 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0