Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Ekonómia dlhu – pomôžu reputácii podniku regulačné zásahy štátu? In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 20-29. APVV-15-0511.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0