Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Postavenie a funkcie finančného plánovania vo finančnom riadení podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 65-70. VEGA 1/0067/15.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0