Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KAREŠ, Ladislav. Budúcnosť audítorských služieb v kontexte požiadaviek verejného záujmu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 79-84 online.
    článok

    článok