Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ČECH, Ľubomír. Krajiny postsovietskej strednej Ázie a faktor možnej revízie hraníc v nadchádzajúcom storočí. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016. medzinárodná vedecká konferencia. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016 : 7. medzinárodná vedecká konferencia, 27.-28. októbra 2016, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. ISBN 978-80-8040-534-2, s. [1-10] CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0