Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ROGOVSKÁ, Vanda - RAČKOVÁ, Lenka. Spotrebiteľské povedomie o funkčných potravinách na Slovensku. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 175-180 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
    článok

    článok