Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MARTINCOVÁ, Marta. Mobilita pracovnej sily v rámci Európskej únie – možnosti a bariéry. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [51-56] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
    článok

    článok