Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LEVICKÝ, Michal. Kvantifikácia regionálnych disparít na Slovensku s akcentom na Euroregión Tatry. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 42-47.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0