Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BLANÁR, František. Nezamestnanosť absolventov slovenských vysokých škôl v roku 2015. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-5864, 2016, roč. 27, č. 4, s. 17-31.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0